M&K Sound V10

7.995,00 DKK

..

Mål 40.5 x 31.5 x 35 cm
Frekvensgang 25 Hz – 200 Hz